Inne usługi

TŁUMACZENIA USTNE

Zajmuje się głównie tłumaczeniem tekstów, jednak nie wykluczam przyjęcia zleceń na tłumaczenie ustne (konsekutywne, symultaniczne, szeptane, towarzyszące). Będzie to zależało od tematyki i terminu.

Jednostką wyceny tłumaczeń ustnych jest blok, równy czterem godzinom.

 

KONWERSACJE

Zapraszam na konwersacje w języku angielskim, bezpośrednio bądź przez Skype lub Google Meet.

Stawka za godzinę zegarową konwersacji (60 minut) wynosi 80 zł.

 

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

Transkrypcja polega na spisywaniu tekstu z nagrań dźwiękowych (audio lub video).

Do transkrypcji przyjmuję wyłącznie nagrania dobrej lub bardzo dobrej jakości. Wykonuję transkrypcję nagrań w języku polskim lub angielskim, z plików w większości popularnych cyfrowych formatów audio i video.

 


 

Szczegóły na temat różnych dostępnych opcji znajdą Państwo niżej.

Kryteria wyceny są następujące:

 

  • typ transkrypcji (verbatim, standard, z redakcją, z tłumaczeniem - zob. niżej)
  • jakość nagrania i rodzaj nośnika
  • liczba mówców i ewentualne nakładanie się ich wypowiedzi na siebie
  • wymowa i akcent mówców oraz tempo wypowiedzi
  • tematyka treści nagrania (np. specjalistyczny charakter)
  • wymagania odnośnie znaczników czasu i ich częstotliwości
  • wymagania odnośnie formatowania tekstu
  • rozmiar zlecenia i termin realizacji

 

Jednostką rozliczeniową jest strona znormalizowana, równa 1800 znakom (łącznie ze spacjami). Na podstawie reprezentatywnych próbek nagrania ustalam i proponuję Klientowi stawkę za jedną znormalizowaną stronę transkryptu. Całkowity koszt usługi nie jest więc znany z góry, gdyż dopiero po wykonaniu transkrypcji wiadomo, ile stron zawiera transkrypt.

Jeśli Klientowi szczególnie zależy na precyzyjnej wycenie całości zlecenia z góry, jednostką rozliczeniową może być minuta nagrania. Znając jego całkowitą długość, na podstawie reprezentatywnych próbek ustalam stawkę za transkrypcję 1 minuty lub innej jednostki czasowej nagrania i przedstawiam Klientowi całościowy koszt usługi do akceptacji przed rozpoczęciem pracy.

 

WAŻNE:

Wycena transkrypcji przeprowadzana jest na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów. Już na etapie wyceny potrzebna jest więc przynajmniej reprezentatywna próbka nagrania, a jeśli to możliwe – całość materiału.

W przypadku nagrań w języku angielskim – zwłaszcza tych o słabszej jakości, szybszym tempie, specyficznym akcencie mówcy lub większej liczbie mówców – sugerowanym rozwiązaniem jest powierzenie transkrypcji rodowitemu użytkownikowi języka angielskiego (native speakerowi).

 


 

TRANSKRYPCJA VERBATIM

Transkrypcja verbatim oznacza spisanie nie tylko słów, ale także różnego rodzaju niewerbalnych dźwięków, jakie pojawiają się w nagraniu (znaczące chrząknięcia i mruknięcia, zawahania, inne dźwięki). Zapis nie jest edytowany pod kątem poprawy błędów gramatycznych, usuwania powtórzeń lub potknięć wynikających z wahania lub zdenerwowania, ani pod żadnym innym kątem.

Zakres ewentualnego retuszu bądź rodzaj uwzględnianych lub pomijanych w transkrypcji elementów jest kwestią, którą gotów jestem ustalić w porozumieniu z Klientem stosownie do zapotrzebowania i do celów, jakim ma służyć tekst.

 

TRANSKRYPCJA STANDARD

Ten rodzaj transkrypcji oznacza spisanie wypowiedzi z nagrania oraz dokonanie lekkiego jej retuszu, tj. eliminację powtórzeń i ewidentnych potknięć wynikających np. z wahania lub zdenerwowania. Retusz nie obejmuje poprawy popełnianych przez mówcę błędów gramatycznych i stylistycznych. Spisywany jest tylko tekst wypowiedzi, bez uwzględnienia pozawerbalnych dźwięków.

Jest to najmniej pracochłonna, a zatem i najtańsza forma transkrypcji.

 

TRANSKRYPCJA Z REDAKCJĄ

Redakcja w tym przypadku oznacza dopracowanie transkryptu nagrania pod względem językowym, a niekiedy i stylistycznym. Polega to zwykle na usunięciu popełnianych przez mówcę błędów gramatycznych, powtórzeń oraz potknięć wynikających z wahania lub zdenerwowania. Może też wchodzić w grę stylistyczna korekta tekstu – od drobnych poprawek do głębszego przeredagowania i zasadniczych cięć.

Zakres i rodzaj redakcji – zwłaszcza zakres ingerencji w treść nagrania – gotów jestem uzgodnić z Klientem stosownie do zapotrzebowania.

 

TRANSKRYPCJA Z TŁUMACZENIEM

W ramach tej łączonej usługi tekst jest spisywany z nagrania a następnie tłumaczony. O ile wycena transkrypcji jest sprawą względnie prostą, koszt tłumaczenia może być z góry określony jedynie w przybliżeniu (z dokładnością do 25%) – i właśnie szacunkowy koszt całej usługi jest przedkładany Klientowi do akceptacji przed potwierdzeniem zlecenia. Dokładny koszt jest znany dopiero po ukończeniu transkrypcji a przed rozpoczęciem tłumaczenia, kiedy znana jest już objętość tekstu i inne jego cechy.

Pozostaje do ustalenia, czy oprócz tłumaczenia Klient życzy sobie otrzymać również transkrypt nagrania w języku źródłowym i który z opisanych wyżej typów transkryptu chciałby otrzymać.

 

ZNACZNIKI CZASU

Znaczniki czasu są informacją wskazującą, któremu momentowi nagrania odpowiada dane miejsce w transkrypcie. Pozwalają zlokalizować w nagraniu określone słowa lub treści. Znaczniki umieszczane są w transkrypcie na życzenie Klienta – standardowo co 5 lub 10 minut bądź też na początku każdej z logicznie wyodrębnionych części nagrania, ale ich częstotliwość jest kwestią do uzgodnienia.

 


 

Stawki podane w cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie.

Firma nie jest płatnikiem VAT: podane w cenniku kwoty są stawkami BRUTTO.

Na życzenie Klienta wystawiam fakturę (bez VAT).

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.