TRANSKRYPCJA

TRANSKRYPCJA

Transkrypcja polega na spisywaniu tekstu z nagrań dźwiękowych (audio lub video) – szczegóły na temat różnych dostępnych opcji znajdą Państwo niżej.

Wykonuje transkrypcję nagrań z plików w większości popularnych elektronicznych formatów audio i video, a także z płyt CD/DVD i kaset magnetofonowych.

Kryteria wyceny tej usługi są następujące:

  • typ transkrypcji (verbatim, standard, redakcja - zob. niżej)
  • jakość nagrania i rodzaj nośnika
  • liczba mówców i ewentualne nakładanie się ich wypowiedzi na siebie
  • wymowa i akcent mówców oraz tempo wypowiedzi
  • tematyka treści nagrania (np. specjalistyczny charakter)
  • wymagania odnośnie znaczników czasu i ich częstotliwości
  • wymagania odnośnie formatowania tekstu
  • rozmiar zlecenia i termin realizacji (przy dużych zleceniach - rabaty)

Na podstawie tych kryteriów transkrypcja danego nagrania zalicza się do jednej z trzech kategorii cenowych (w konkretnych przypadkach istotne mogą być tylko niektóre kryteria, stąd orientacyjny charakter kategorii).

 

KATEGORIA A

Bardzo dobra jakość nagrania, brak zakłóceń w tle, elektroniczny format nagrania, jeden lub dwóch mówców, niespecjalistyczna treść, typowy akcent i dobra wymowa, standardowy lub odległy termin realizacji.

POLSKI

ANGIELSKI

TRANSKRYPCJA VERBATIM

6 PLN/str.

11 PLN/str.

TRANSKRYPCJA STANDARD

5 PLN/str.

9 PLN/str.

TRANSKRYPCJA Z REDAKCJĄ

7 - 10 PLN/str.

12 - 20 PLN/str.

 

KATEGORIA B

W miarę dobra jakość nagrania, sporadyczne zakłócenia lub nakładanie się wypowiedzi na siebie, od trzech do pięciu mówców, umiarkowanie specjalistyczna treść, umiarkowanie nietypowy akcent lub niewyraźna wymowa, znaczniki czasu, przyspieszony termin realizacji.

POLSKI

ANGIELSKI

TRANSKRYPCJA VERBATIM

7 PLN/str.

14 PLN/str.

TRANSKRYPCJA STANDARD

6 PLN/str.

12 PLN/str.

TRANSKRYPCJA Z REDAKCJĄ

8 - 12 PLN/str.

15 - 23 PLN/str.

 

KATEGORIA C

Zła jakość nagrania, sześciu lub więcej mówców, mówcy mówiący jednocześnie (nakładające się na siebie wypowiedzi), specjalistyczna treść, mocno nietypowy akcent lub bardzo niewyraźna wymowa, specjalne wymagania odnośnie edycji, częste znaczniki czasu, ekspresowy termin realizacji.

POLSKI

ANGIELSKI

TRANSKRYPCJA VERBATIM

10 PLN/str.

18 PLN/str.

TRANSKRYPCJA STANDARD

8 PLN/str.

15 PLN/str.

TRANSKRYPCJA Z REDAKCJĄ

11 - 16 PLN/str.

18 - 27 PLN/str.

 

Jednostką rozliczeniową jest strona znormalizowana, równa 1800 znakom (łącznie ze spacjami). Na podstawie reprezentatywnych próbek nagrania ustalam i proponuję Klientowi stawkę za jedną znormalizowaną stronę transkryptu. Całkowity koszt usługi nie jest więc znany z góry, gdyż dopiero po wykonaniu transkrypcji wiadomo, ile stron zawiera transkrypt.

 

Jeśli Klientowi szczególnie zależy na precyzyjnej wycenie całości zlecenia z góry, jednostką rozliczeniową może być minuta nagrania. Znając jego całkowitą długość, na podstawie reprezentatywnych próbek ustalam stawkę za transkrypcję 1 minuty nagrania i przedstawiam Klientowi całościowy koszt usługi do akceptacji przed rozpoczęciem pracy.

 

WAŻNE:

Wycena transkrypcji przeprowadzana jest na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów. Już na etapie wyceny potrzebna jest więc przynajmniej reprezentatywna próbka nagrania, a jeśli to możliwe – całość materiału.

W przypadku nagrań w języku angielskim – zwłaszcza tych o słabszej jakości, szybszym tempie, specyficznym akcencie mówcy lub większej liczbie mówców – sugerowanym rozwiązaniem jest powierzenie transkrypcji rodowitemu użytkownikowi języka angielskiego (native speakerowi). W trosce o jakość transkrypcji, jestem w stanie usługę taką zorganizować.


 

RODZAJE TRANSKRYPCJI

TRANSKRYPCJA VERBATIM

Transkrypcja verbatim oznacza spisanie nie tylko słów, ale także różnego rodzaju niewerbalnych dźwięków, jakie pojawiają się w nagraniu (znaczące chrząknięcia i mruknięcia, zawahania, inne dźwięki). Zapis nie jest edytowany pod kątem poprawy błędów gramatycznych, usuwania powtórzeń lub potknięć wynikających z wahania lub zdenerwowania, ani pod żadnym innym kątem. Wbrew pozorom bywa to operacja pracochłonna.

Zakres ewentualnego retuszu bądź rodzaj uwzględnianych lub pomijanych w transkrypcji elementów jest kwestią, którą gotów jestem ustalić w porozumieniu z Klientem stosownie do zapotrzebowania i do celów, jakim ma służyć tekst.


teksy

 

TRANSKRYPCJA STANDARD

Transkrypcja standardowa oznacza spisanie wypowiedzi z nagrania oraz dokonanie lekkiego jej retuszu, tj. eliminację powtórzeń i ewidentnych potknięć wynikających np. z wahania lub zdenerwowania. Retusz nie obejmuje poprawy popełnianych przez mówcę błędów gramatycznych i stylistycznych. Spisywany jest tylko tekst wypowiedzi, bez uwzględnienia pozawerbalnych dźwięków.

Jest to najmniej pracochłonna, a zatem i najtańsza forma transkrypcji.


teksy

 

TRANSKRYPCJA Z REDAKCJĄ

Redakcja w tym przypadku oznacza dopracowanie transkryptu nagrania pod względem językowym, a niekiedy i stylistycznym. Polega to zwykle na usunięciu popełnianych przez mówcę błędów gramatycznych, powtórzeń oraz potknięć wynikających z wahania lub zdenerwowania. Może też wchodzić w grę stylistyczna koretka tekstu - od drobnych poprawek do głębszego przeredagowania.

Zakres i rodzaj redakcji – zwłaszcza zakres stylistycznej ingerencji w treść nagrania – gotów jestem uzgodnić z Klientem stosownie do zapotrzebowania.


teksy

 


 

TRANSKRYPCJA Z TŁUMACZENIEM

W ramach tej łączonej usługi tekst jest spisywany z nagrania a następnie tłumaczony. O ile wycena transkrypcji jest sprawą względnie prostą, koszt tłumaczenia może być z góry określony jedynie w przybliżeniu (z dokładnością do 25%) – i właśnie szacunkowy koszt całej usługi jest przedkładany Klienowi do akceptacji przed potwierdzeniem zlecenia. Dokładny koszt jest znany dopiero po ukończeniu transkrypcji a przed rozpoczęciem tłumaczenia, kiedy znana jest objętość tekstu i inne jego cechy.

Pozostaje do ustalenia, czy oprócz tłumaczenia Klient życzy sobie otrzymać również transkrypt nagrania w języku źródłowym i który z opisanych wyżej typów transkryptu chciałby otrzymać.


 

ZNACZNIKI CZASU

Znaczniki czasu są informacją wskazującą, któremu momentowi nagrania odpowiada dane miejsce w transkrypcie. Pozwalają zlokalizować w nagraniu określone słowa lub treści. Znaczniki umieszczane są w transkrypcie na życzenie Klienta – standardowo co 5 lub 10 minut bąź też na początku każdej z logicznie wyodrębnionych części nagrania, ale ich częstotliwość jest kwestią do uzgodnienia.


 

Stawki podane w cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie.

Firma nie jest płatnikiem VAT: podane w cenniku kwoty są stawkami BRUTTO.

Na życzenie Klienta wystawiam fakturę.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

 

POLSKI

ANGIELSKI

TRANSKRYPCJA VERBATIM

6 PLN/str.

11 PLN/str.

TRANSKRYPCJA STANDARD

5 PLN/str.

9 PLN/str.

TRANSKRYPCJA Z REDAKCJĄ

7 - 10 PLN/str.

12 - 20 PLN/str.

 

Trados2009Studio Level2 sm

wycena

 

napisz

 

opinje

Informacje kontaktowe

SEMANTICA Piotr Czyżewski
ul. Szafirowa 18/8
20-573 Lublin
Polska

Telefon komórkowy: +48 694 642 605

Please update your Flash Player to view content.

Dostępność - kalendarz

lipiec 2019
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dostępność - lista

Brak wydarzeń